سامسونگ برای ساخت تراشه های کوچک تر و بهینه تر تجهیزات خرید

سامسونگ تجهیزات جدیدی را از ASML‌ هلند خریداری کرده که تولید تراشه‌های موبایل با سایز کمتر و مصرف بهینه انرژی را نوید می‌دهد.