سامسونگ برای ساخت تراشه های کوچک تر و بهینه تر تجهیزات خرید