مدودف: اقتصاد روسیه باید جراحی شود

نخست‌وزیر روسیه گفت کشورش برای اینکه بتواند در اقتصاد رقابتی جهان باقی بماند تا چند سال آینده باید اقتصاد خود را جراحی کند.