ثبت نام ۷۸ هزار نفر در رشته مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای/ ثبت نام کنندگان ۲۶ درصد از ظرفیت را اشغال کردند