کانکس‌های اورژانس به پایگاه ثابت تبدیل می‌شوند

معاون درمان وزارت بهداشت از تبدیل کانکس‌های اورژانس به پایگاه ثابت تا سال آینده خبر داد.