پدیده گرد و خاک از عراق وارد می‌شود

طبق پیش بینی های هواشناسی امروز به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق ، پدیده باد و گرد و خاک در استان های کرمانشاه ، خوزستان و ایلام دور از انتظار نیست .