مقام عالی‌رتبه سوری: شهر حلب بزودی امن اعلام خواهد شد

رئیس کمیته امنیتی و نظامی حلب در جلسه‌ای درباره مصالحه در این شهر تأکید کرد که ارتش برای پسگیری شهر، نیروی کافی در اختیار دارد و بزودی از طریق آشتی یا راهکار نظامی، امنیت بدان بازخواهد گشت.