مقام عالی‌رتبه سوری: شهر حلب بزودی امن اعلام خواهد شد