هفته هشتم دسته اول/ رقابت پدر زن و داماد بر سر ۳ امتیاز!

عصر فردا در شهرهای مختلف شاهد برگزاری دیدارهای هفته هشتم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور خواهیم بود.