آنچلوتی: بهترین عملکرد فصلمان بود

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که تیمش در برتری ۳-۰ مقابل هرتابرلین بهترین نمایش فصلش را به اجرا گذاشت.