۲۲ سپتامبر، روز جهانی بدون خودرو

به گزارش ایران خبر- دوسال پیش، سپتامبر ۲۰۱۳، تجربه ای شگفت آور برای مردمان محله هنگونگ دونگ در شهر سوون کره جنوبی رقم خورد برای یک ماه محله از خودرو تهی شد. ساکنان این محله ۴۳۰۰ نفری تصمیم گرفته بودند، یک ماه از خودرو استفاده نکنند.    سال ۲۰۱۵ با رویدادهای بی شمار کوچک و […]