سناریوی جدید عربستان برای آتش‌افروزی همزمان در جبهه‌های متعدد سوریه