پولادی تنها ایرانی حاضر در پوستر لیگ ستارگان

مسئولان برگزاری رقابت های این فصل لیگ ستارگان قطر از پوستر جدید مسابقات رونمایی کردند که تصویر یکی از لژیونرهای ایرانی نیز در بین ستاره ها دیده می شود.