آمریکا سرمایه‌ مردم کشورش را با حضور در خلیج‌فارس هدر ندهد