ایرباس: به‌زودی ۱۷ هواپیما به ایران تحویل داده می‌شود