شینزو آبه برای سفر به ایران ابراز تمایل کرد

نخست‌وزیر ژاپن برای سفر به ایران و تقویت مناسبات اقتصادی با این کشور ابراز تمایل کرد.