دستگیری ۱۶ نفر در استانبول به اتهام ارتباط با داعش

منابع خبری ترکیه از دستگیری ۱۶ نفر به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش در استانبول خبر دادند.