۴۴ سال بعد از تکرار تاریخ/ دومین فالکائوی تاریخ ساز، مغلوب ایران شد

فوتسال ایران در حالی برزیل مغرور و پر سابقه را برد که ما در تاریخ بازیهایمان برابر این کشور پر قدرت در فوتبال و فوتسال ۲ حضور رویایی و یک برد در فوتبال داشته ایم، البته برابر برزیل فوتسال هم سابقه تساوی داشته ایم.