غرق بیش از ۴۰ پناهجو در آب‌های مصر

واژگونی قایق حامل پناهجویان در آب‌های مصر به مرگ دست‌کم ۴۲ نفر منجر شده است.