هر چه کی روش صلاح بداند همان است/ حاج‌صفی: گلم به پرسپولیس شانسی بود