قرارداد مجید حسینی را چهار سال تمدید می کنیم/ منصوریان: تشویق های ایسلندی مرا میخکوب کرد

کسب اولین برد فصل باعث شد تا حد زیادی از فشار انتقادات علیه استقلال کاسته شود و این تیم با روحیه بهتری به ادامه فصل بیاندیشد.