قرارداد مجید حسینی را چهار سال تمدید می کنیم/ منصوریان: تشویق های ایسلندی مرا میخکوب کرد