فرودگاه «جده» عربستان بار دیگر خبرساز شد

کارکنان فرودگاه جده عربستان، در محفظۀ چرخ‌های یک هواپیمای خطوط عربستانی «ناس»، جسد فردی سیاه‌پوست را پیدا کردند.