اینستاگرام ذخیره پست بصورت Draft پیش از اشتراک گذاری را ممکن می‌کند

اینستاگرام بروزرسانی جدیدی را منتشر کرده که امکان ذخیره پست‌های به اشتراک گذاشته نشده بصورت Draft را فراهم می‌کند.