ولیعهد سعودی و وزیر خارجه روسیه درباره تحولات منطقه گفتگو کردند