بانوی مدال آور المپیکی ایران به عضویت داوطلبان هلال احمر در آمد