وزیر دفاع انگلیس: عملیات آزاد سازی شهر موصل پیچیده است

وزیر دفاع انگلیس عملیات آزاد سازی شهر موصل را پیچیده دانست.