«حزب‌الله پیروز است» در شماره ۵۱ نشریه خط حزب‌الله

پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه‌ خبری – تبیینی خط‌ حزب‌الله به سه شرط تحقق وعده بسیار نزدیک الهی با عنوان «حزب الله پیروز است» پرداخته است.