سخنگوی انصارالله: جنایت حدیده دشمنی آشکار آمریکا علیه یمن را نمایان می‌سازد