«روحانی» برای یک مأموریت به مجمع عمومی سازمان ملل آمده است

روزنامه آمریکایی در گزارشی درباره حضور رئیس‌جمهور ایران در نیویورک نوشته است که او جهت انجام یک ماموریت مهم برای آینده سیاسی خود به مجمع عمومی سازمان ملل آمده است.