آغاز اجرای طرح مقابله با لوازم خانگی و داروی قاچاق

طرح مقابله با لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق از امروز اول مهر در سطح عرضه این محصولات اجرا می شود.