خانواده های ایرانی در افق به تماشای «آفاق» می نشینند

برنامه اذان گاهی و گفتگومحور «آفاق» با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی و با محوریت مباحث مربوط به خانواده، از این پس شنبه تا پنجشنبه حوالی اذان مغرب از شبکه افق پخش می شود.