وزیر دفاع انگلیس: عملیات موصل پیچیده است

“مایکل فالون” عملیات آزادسازی موصل را به علت وسعت این شهر پیچیده دانست.