۱۶ درصد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی مستعد آسیب‌های اجتماعی هستند

مدیر کل دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از مستعد بودن ۱۶ درصد دانشجویان دانشگاه پزشکی سراسر کشور به آسیب‌های اجتماعی خبر داد.