۱۶ درصد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی مستعد آسیب‌های اجتماعی هستند