تیم ملی فوتبال به ارمنستان رفت

تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردو عازم ارمنستان شد.