فاطمه هاشمی بستری شدن پدرش در بیمارستان را تکذیب کرد/ حالشان خوب است

فاطمه هاشمی از مساعدبودن حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.