نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با کری و جانسون درباره یمن

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نشست مشترکی را با وزیران خارجه آمریکا و انگلیس درباره یمن برگزار کردند.