بمباران نیروهای ترکیه در پایگاه «بعشیقه» عراق

کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق درخواست کرد در صورتی که آنکارا همچنان به درخواست بغداد برای عقب‌نشینی نظامیان تُرک از شمال عراق تن ندهد، این نظامیان بمباران شوند.