مسیر قاچاق به سمت مسیرهای ریلی تغییر یافته است

بندرعباس – رئیس پلیس آگاهی ناجا از تغییر مسیر قاچاق به سمت مسیرهای ریلی خبر داد.