ابراز نگرانی«اوباما» از ادامه سیاست شهرک سازی رژیم اسرائیل

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم اسرائیل از ادامه شهرک سازی این رژیم در سرزمین های اشغالی ابراز نگرانی کرد.