پیروزی تیم ملی والیبال ب ایران برابر استرالیا

تیم ملی والیبال ایران برابر استرالیا به برتری رسید.