نماینده هیات عامل عراق در اوپک: شرایط برای حصول توافق نفتی مساعد است