وزارت خارجه روسیه: آمریکا توانایی عمل کردن به وعده‌هایش را ندارد

وزارت خارجه روسیه به انتقاد از عملکرد آمریکایی‌ها در تحقق وعده‌هایشان پرداخت.