وزارت خارجه روسیه: آمریکا توانایی عمل کردن به وعده‌هایش را ندارد