درباره گزارشگری مزدک در شب تاریخی فوتسال/ حذف برزیل یک فریاد کم داشت

گزارش کم حس و حال گزارشگر دیدار ایران و برزیل بدون شک تنها نقطه تاریک صعود تاریخی تیم ملی ایران بود.