سال گذشته ۴٠٢٠ ایرانی خودکشی کردند

آخرین آمار اورژانس اجتماعی از ثبت ۴٠٢٠ مورد خودکشی منجر به مرگ در ‌سال ٩۴ حکایت دارد، خودکشی‌هایی که اغلب ازسوی نوجوانان ١۵ تا جوانان ٢۵ساله رخ داده است.   به گفته «حسن اسدبیگی» رئیس اورژانس اجتماعی آمار خودکشی‌ در کشور افزایش قابل توجهی در‌سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن داشته است، به‌طوری […]