عواقب شکست برابر پرسپولیس/ هجوم بی‌سابقه به مدافع سپاهان در فضای مجازی

باخت به پرسپولیس کافی بود تا انتقادات از عملکرد برخی بازیکنان سپاهان در فضای مجازی به اوج خود برسد.