درستکار: باید برای کشتی نگران بود

ستاره سابق کشتی ایران معتقد است حالا که تکلیف تیم های ملی بزرگسالان در کادر فنی مشخص شده است، باید نتایج ضعیف نوجوانان و جوانان هم مورد بررسی قرار بگیرد که بسیار نگران کننده است.