۶ کشته و ۱۰ مصدوم در تصادف سمند حامل اتباع غیر مجاز